YEAR:2014
ART DIRECTION / DESIGN:Koji Moriguchi
CREATIVE DIRECTION/ COPYWRITHIG:Kazuhito Osuga
PHOTOGRAPH:Senjyu Rokkaku